Koło dziennikarskie

Funkcjonowanie koła dziennikarskiego ma na celu rozwój intelektualny wychowanków poprzez kontakt z literackimi formami wypowiedzi pisemnej, edycję i tworzenie tekstów. Dzięki udziałowi w kole wychowankowie mają możliwość poznania tajników pracy dziennikarza prasowego, przeprowadzają sondy, wywiady, piszą recenzje, które zamieszczane są na  łamach zakładowego Pisemka. uczestnicy koła poznają istotne kwestie etyki dziennikarskiej, rolę  mediów i ich wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.