Internat

Zakład Poprawczy w Tarnowie jest placówką typu półotwartego w skład, którego wchodzą cztery, 9- osobowe grupy internatowe: adaptacyjna, uzależnień, resocjalizacyjna, usamodzielnienia.

Pomieszczenia mieszkalne Internatu tworzą :
• Świetlica,
• Trzyosobowe sypialnie,
• Podręczny aneks kuchenny,
• Łazienka,
• Pomieszczenie gospodarcze,
• Pokój wychowawcy.

Dodatkowymi elementami wspierającymi funkcje opiekuńczo-wychowawcze internatu są:
• Sala gimnastyczna (wewnątrz budynku),
• Zewnętrzne boisko,
• Pracownia kół zainteresowań.

Integralną częścią internatu jest również osobny budynek grupy usamodzielnienia, w którym może zamieszkać dodatkowa 9 osobowa grupa wychowanków. W chwili obecnej ze względu na niski stan zaludnienia zakładu, grupa nie funkcjonuje.

Wychowawcy internatu sprawują opiekę nad wychowankami w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych na terenie szkoły i warsztatów szkolnych. W trakcie pobytu na internacie organizowane są zgodne z wytycznymi Indywidualnych Programów Resocjalizacji zajęcia edukacyjno – rozwojowe. Realizacja wytycznych zawartych w Indywidualnych Programach Resocjalizacji odbywa się także poprzez tematyczne wycieczki i wyjścia poza teren zakładu. (link do galerii zdjęć)

W ramach internatu funkcjonuje 6 kół zainteresowań, które umożliwiają rozwój wiedzy, umiejętności i zdolności organizacyjnych wychowanków:
• Koło sportowe;
• Koło muzyczno – fotograficzne;
• Koło plastyczno – modelarsko – rzeźbiarskie;
• Koło kulinarne;
• Koło wolontariacie;
• Koło dziennikarskie.
Uczestnicy kół zainteresowań mają możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności i swoich talentów na terenie placówki, jak również poza zakładem. Wychowankowie uczestniczą w regionalnych i ogólnopolskich konkursach, festiwalach, zawodach, wystawach itp. Najważniejszym celem podejmowanych działań, jest wyposażenie każdego wychowanka w pakiet umiejętności, które będą dla niego wsparciem w samodzielnym życiu po opuszczeniu Zakładu Poprawczego.

http://szulakiewicz.pl/zaklad/index.php/category/galerie-filmow-i-zdjec/internat-galerie-filmow-i-zdjec/