Struktura organizacyjna

Struktura

ADRES:

33-100 Tarnów ul.Klikowska 101 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl, stechnij@interia.pl ,strona www – www.zakladpoprawczy.tarnow.pl 
Telefon 014/ 6300611, fax 014/ 6300611 w 108

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA: 

DYREKTOR: 
PAWEŁ STECHNIJ

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300611, fax 014/ 6300611 w 108e-mail stechnij@interia.pl

DYREKTOR SZKOŁY:
ZYGMUNT KOWAL

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300612, w112, fax 014/ 6300611 w108

KIEROWNIK INTERNATU:
TOMASZ RADLIŃSKI

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300612 w 109, fax 014/ 6300611 w108

KIEROWNIK WARSZTATÓW:
JAREK BAUT

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300612 w115, fax 014/ 6300611 w108

SEKRETARZ  ZAKŁADU : 
GABIK BOŻENA

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300611 w105, fax 014/ 6300611 w108

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2017