Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Wychowankowie wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu uczestniczą poza terenem Zakładu Poprawczego w pracach społeczno-użytecznych na rzecz środowiska lokalnego.  Zajęcia mają na celu uwrażliwić uczniów na bezinteresowną pomoc potrzebującym, a także pozawalają wychowankom poznać zasady współpracy ze środowiskiem, co przekłada się na pozytywne relację z otoczeniem i zaangażowanie w postępy własnej resocjalizacji.