Kursy kwalifikacyjne, szkolenia

W ramach  kursów kwalifikacyjnych i szkoleń na terenie warsztatów szkolnych, wychowankowie realizują zadania zgodne z założeniami kursu. Na zakończenie kursu odbywa się egzamin, rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie:  

  • Kucharz małej gastronomii; 

  • Malarz- tapeciarz;

  • Spawacz;

  • Stolarz,ślusarz; 

  • Układanie glazury i terakoty;

Celem głównym przeprowadzania kursów i szkoleń w Zakładzie Poprawczym jest podniesienie oraz zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji społecznych wychowanków, a także zwiększenie możliwości na znalezienie po opuszczeniu Zakładu zatrudnienia, i usamodzielnienia się.