Biblioteka

Zakład Poprawczy w Tarnowie posiada dobrze wyposażoną Bibliotekę z   czytelnią.     Księgozbiór obejmuje literaturę beletrystyczną, popularno – naukową, literaturę piękną, jak również w czasopisma zawodowe i motoryzacyjne. Gromadzone publikacje są starannie dobierane pod względem wartości edukacyjnej i tematyki.
Każdy czytelnik posiada kartę biblioteczną ze zdjęciem i kodem kreskowym. Biblioteka korzysta z programu Bibliotekarz.net

 

W ramach codziennych zajęć bibliotecznych wychowankowie uczestniczą w różnorodnych programach:

  • edukacyjno – terapeutycznym – „Animals”; Galeria zdjęć
  • edukacyjnym – „Romowie”;
  • profilaktycznym – „Będziemy rodzicami”;

Wychowankowie pod opieką nauczyciela bibliotekarza biorą udział w zajęciach terenowych oraz zajęciach plastyczno-teatralnych:

  • Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie,
  • OJK Komorów,
  • Fundacji Klikowska Ostoja Koni Polskich,
  • Instytucjach kultury miasta Tarnowa: MBP ,

W ramach pracy pedagogicznej, wychowankowie zwiedzają różnego typu instytucje kultury Miasta Tarnowa: Muzea, Biblioteki, dokonują bieżącej konserwacji księgozbioru,korzystają z udostępnionego do celów edukacyjnych komputera.

Księgozbiór biblioteki liczy 7754 woluminy książek (stan księgozbioru na dzień 31.12.2016).

http://szulakiewicz.pl/zaklad/index.php/category/galerie-filmow-i-zdjec/szkola-galerie-filmow-i-zdjec/