Wyroby z metalu

Wychowankowie grup warsztatowych, specjalizacji ślusarz podczas zajęć  warsztatowych wykonują prace o charakterze artystycznym, jak również urządzenia codziennego użytku.